• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Profil spoločnosti >>>

 

Jedným z najrozšírenejších ekologických problémov Zeme, ktorý sa týka všetkých krajín, je odstraňovanie veľkého množstva odpadov rôzneho množstva a skupenstiev.

Cieľ spoločnosti >>>

Cieľom spoločnosti NEOKOV - druhotné suroviny je poskytovať zákazníkom komplexné služby v oblasti nakladania s prevažne kovovým odpadom. Svojou činnoťsou pri zneškodovaní kovového odpadu dbá na minimálne poškodzovanie životného prostredia. Hlavným predmetom činnosti sú tri oblasti a to druhotné suroviny, nebezpečné odpady a preprava.

 

 

DRUHOTNÉ SUROVINY

NEBEZPEČNÉ ODPADY

PREPRAVA

  • zber, výkup, triedenie, úprava, zhromažďovanie, skladovanie a spracovanie odpadov so špecializáciou na kovový odpad
  • demontážne práce a likvidácia vyradených technologických zariadení
  • zabezpečenie využitia...

  • zabezpečenie zneškodnenia odpadov prostredníctvom organizácií a firiem oprávnených na takúto činnosť na základe súhlasov a vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy a činnosti s tým súvisiace
  • olovené akumulátory, ...
  • železného šrotu a farebných kovov
  • voľne ložených stavebných materiálov (kamenivo, štrky a piesky)
  • zabezpečenie prepravy odpadov
[čítaj viac] [čítaj viac] [čítaj viac]

Cieľom spoločnosti NEOKOV - druhotné suroviny je poskytovať zákazníkom komplexné služby v oblasti nakladania s prevažne kovovým odpadom. Svojou činnoťsou pri zneškodovaní kovového odpadu dbá na minimálne poškodzovanie životného prostredia.

Hlavným predmetom činnosti sú tri oblasti a to druhotné suroviny, nebezpečné odpady a preprava.

KONTAKT NA NÁS

NEOKOV spol. s r.o.

sídlo firmy:
Ulica pri Pošte 13,
040 17 Košice Barca

Tel: 055 / 799 52 67
mobil: 0905 / 908 858
e-mail: neokov@neokov.sk